Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

Αποθήκευση τροφίμων

Υπό τον φόβο διαζυγίου χωρίς συμφωνία, οι Βρετανοί έχουν αποθηκεύσει αγαθά αξίας... τεσσάρων δισεκατομμυρίων λιρών...