Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

Αποζημιώσεις ειδικού σκοπού

Πιο αναλυτικά, θα καταβληθούν συνολικά περί τα 104 εκατ. ευρώ σε 157.500 περίπου δικαιούχους...