Κυριακή, 17 Οκτωβρίου, 2021

αρνητική

Από τους οίκους Standard & Poor’s και Moody’s Έπειτα από την επιδείνωση της ρωσικής οικονομίας, ο οίκος Standard & Poor’s έθεσε σε καθεστώς επανεξέτασης την προοπτική της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ρωσίας, με απώτερο στόχο την υποβάθμισή της σε αρνητική. Σε επανεξέταση της ...