Τετάρτη, 21 Απριλίου, 2021

ΑΒΑΞ

Παρουσιάζοντας τα σχέδια και τις δραστηριότητες της εταιρείας, ο κ. Ιωάννου επιβεβαίωσε ότι η εταιρεία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο διαγωνισμό...

Πριν από λίγο άνοιξαν οι οικονομικές προσφορές των δύο κοινοπρακτικών σχημάτων που συμμετείχαν στο διαγωνισμό...

Το τίμημα της πώλησης των κτιρίων στα οποία στεγάζονται οι κεντρικές υπηρεσίες...

Η Γραμμή 3 του Μετρό προχωρά απρόσκοπτα...

Για το έργο έχει ολοκληρωθεί από τον περασμένο Ιούλιο...