Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Big Short

Η παγκόσμια οικονομία έχει εξέλθει από την περίοδο της ποσοτικής χαλάρωσης, «φορτωμένη» με υπερβολικά χρέη. Οι ισολογισμοί των δανειζόμενων έχουν πια «κοκκινήσει», ενώ το συνολικό χρέος των νοικοκυριών, των εταιρειών και των κυβερνήσεων έχει φτάσει τα $290 τρισ., αυξημένο κατά ...