Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

CEOs

Ωστόσο, επιτακτικότερη πρόκληση αποτέλεσε η εισαγωγή νέων τεχνολογιών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων...

Σύμφωνα με την έρευνα 2020 CEO Outlook της KPMG ως αποτέλεσμα της νόσου COVID-19, οι CEOs των εταιρειών με την μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο έχουν αναγνωρίσει την προσέλκυση ταλαντούχου ανθρώπινου δυναμικού...

Αυτό έδειξε έρευνα του Πανεπιστημίου Rutgers. Οι διευθύνοντες σύμβουλοι που πληρώνονται λιγότερο από τους συναδέλφους τους είναι πολύ πιο πιθανό να απολύσουν υπαλλήλους τους για να αυξήσουν τις δικές τους αποδοχές, σύμφωνα με νέα μελέτη που εκπονήθηκε από ερευνητές της ...