Δευτέρα, 19 Απριλίου, 2021

ComNet Sofia

Η συμφωνία εκτελείται ως πρόσθετη εξαγορά σε αυτή της Vivacom...