Κυριακή, 26 Μαρτίου, 2023

Countach LPI 800-4

Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες, όπως λέμε. Η Lamborghini αναγκάστηκε να ανακαλέσει τις νέες Countach LPI 800-4 που έχουν παραδοθεί ήδη στους ιδιοκτήτες τους για να διορθώσει μια ατέλεια η οποία είναι σημαντική. H Lamborghini δημιούργησε την Countach LPI 800-4 ...