Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Cryptocurrency

Αν και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το επιχειρηματικό δίδυμο, η ακαδημία θα λειτουργεί καθημερινά με τη βοήθεια ενός μικρού προσωπικό του ιδρύματος Shawn Carter, με επικεφαλής τη μητέρα του Jay-Z, Gloria Carter Ο συνιδρυτής του Twitter και διευθύνων σύμβουλος ...