Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2020

Δεν έχουμε κάνει το 70% όσων δεσμευθήκαμε

Ο υπουργός Οικονομικών φέρεται να δηλώνει προς το Eurogroup ότι η Αθήνα έχει εκπληρώσει μόλις το 1/3 των προαπαιτουμένων.