Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, 2020

Διαχείριση δανείων

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intrum προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία...