Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Διαχειριστές απαιτήσεων

Από αυτά, περίπου 65.000 είναι στεγαστικά δάνεια...