Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, 2020

διαχωρισμό Εκκλησίας-Κράτους

Τοποθετήθηκε για τον χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους, καθώς και για το πόρισμα Λιάκου, το οποίο η ΟΛΜΕ απέρριψε ως απαράδεκτο.