Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου, 2021

διάσωση χωρών

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσβλέπει στην έκδοση νέων ασφαλών χρηματοοικονομικών τίτλων (ESBies) με στόχο την ενίσχυση της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με ευρωπαίους αξιωματούχους, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να δημοσιεύσει το σχέδιο για την έκδοση νέων ασφαλών χρηματοοικονομικών τίτλων (ESBies) με ...