Τετάρτη, 22 Μαρτίου, 2023

διαβάσεις

Καθώς η 14η Μαρτίου αποτελεί για την Αλβανία εθνική γιορτή...

Συμβολική δράση της Ενώσεως για τα Δικαιώματα των Πεζών Το δικαίωμα των πεζών για προτεραιότητα έναντι των αυτοκινήτων στη διάσχιση του δρόμου διεκδίκησε η Ένωση για τα Δικαιώματα των Πεζών, σε μια συμβολική εκδήλωση στην οδό Γεωργίου Βιζυηνού στις Σαράντα ...