Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, 2021

δίκτυα νέας γενιάς

Με την ολοκλήρωση του έργου περίπου 3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα έχουν πρόσβαση σε πολύ γρήγορο internet μέσω δικτύου οπτικών ινών. Η συμβολή στην ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας, αποτελεί προτεταιότητα του Ομίλου ΟΤΕσύμφωνα με τον chief officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων του ...