Κυριακή, 18 Απριλίου, 2021

διολίσθηση λίρας

Παρά τις βραχυπρόθεσμες δυσκολίες υπάρχουν σημαντικές μεσοπρόθεσμες ευκαιρίες, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο όμιλος που διαθέτει περιορισμένη παρουσία στην Τουρκία. Η «συνεχιζόμενη διολίσθιση της Τουρκικής Λίρας δεν έχουν ουσιώδη επίδραση στα αποτελέσματα και τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Fourlis» επισημαίνεται ...