Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Διορισμός διοίκησης

Με δεδομένο ότι η θητεία της απερχόμενης διοίκησης έχει ήδη λήξει, δύσκολα θα αποφευχθεί η διορισμένη διοίκηση.