Σάββατο, 31 Ιουλίου, 2021

DUB

Το κάνουν καλλιτέχνες, το κάνουν ποδοσφαιριστές, τώρα, δυστυχώς, το κάνουν και μαθητές στις παρελάσεις