Τρίτη, 7 Δεκεμβρίου, 2021

eπαραβολο

Θα αντικαταστήσει την έντυπη μορφή – Αναλυτικές οδηγίες. Τους όρους και τις διαδικασίες είσπραξης και επιστροφής του ηλεκτρονικού παραβόλου, το οποίο θα αντικαταστήσει την έντυπη μορφή παραβόλου και των σχετικών οίκοθεν αποδεικτικών είσπραξης ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με την ...