Σάββατο, 13 Ιουλίου, 2024

ΕΥ Ελλάδος

Οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές και η ασαφής φορολογική νομοθεσία αποτελούν τροχοπέδη για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και την προσέλκυση επενδύσεων, υπογραμμίζει ο εταίρος στο Φορολογικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, Γιάννης Γουλιάς. Ο υψηλός φορολογικός συντελεστής επί των εταιρικών κερδών, η πρακτική ...