Τρίτη, 27 Φεβρουαρίου, 2024

Εγγύηση δημοσίου

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 αυξήθηκε με πόρους 220 εκ. ευρώ...