Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

έκδοση σύνταξης

Πάνω από 18.500 αποφάσεις εφάπαξ παροχών εξέδωσε από την αρχή του έτους το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), με αποτέλεσμα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του να σημειώσουν ποσοστιαία μείωση της τάξης του 35%. Συγκεκριμένα στις 30 Ιουνίου 2018, οι εκκρεμείς αιτήσεις ...