Παρασκευή, 19 Αυγούστου, 2022

Εκπαιδευόμενοι

Σε αυτή, ζητούν να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για τον κορωνοϊό λέγοντας πως οι εκπαιδευόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία είναι υγειονομικές βόμβες...