Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου, 2020

Εκπαίδευση τεχνικών

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Εμιρατινών τεχνικών στην ΕΑΒ θα έχει διάρκεια 10 χρόνια...