Τρίτη, 31 Ιανουαρίου, 2023

Εμπορικοί δασμοί

Αιτία της πτώσης των αγορών, η οποία έχει λάβει, πλέον, παγκόσμιες διαστάσεις είναι η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου...