Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022

ένα δευτερόλεπτο

Ο χρόνος που χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή μετράται με μια τεχνική συμβολομετρίας που ονομάζεται VLBI