Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Ενίσχυση υγείας

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται στο Εθνικό Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και στις σχετικές προβλέψεις του Σχεδίου για την Υγεία...