Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

Εορτασμός επανάστασης

Με αυτόν τον τρόπο η κορυφαία Εθνική μας Επέτειος συναντάται με την ολοκλήρωση ενός εβληματικού έργου...