Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024

επαλήθευση ταυτότητας

Συχνά, παραγγελίες ακυρώνονται μόνο και μόνο για να λάβουν πίσω τα χρήματα τους μερικοί. Με τη ραγδαία αύξηση των υπηρεσιών παράδοσης φαγητού υπάρχει και μια ταυτόχρονη άνοδος της απάτης στο delivery. Μια από αυτές είναι οι “εικονικές” ακυρώσεις παραγγελιών για ...