Πέμπτη, 1 Ιουνίου, 2023

Επιστημονικές προδιαγραφές

«Αν το Sputnik εγκριθεί, ομολογοποιηθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και στη Γαλλία από την Ανώτατη Αρχή Υγείας...