Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

επιτροπή ανταγωνσιμού

Στο αίτημα παρατίθεται μια ευρεία νομολογία...

H κυβέρνηση εμμένει στη μη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ παρά τις υποδείξεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού Η Επιτροπή Ανταγωνισμού κάνει λόγο για περιορισμένο ανταγωνισμό στην Ελλάδα και κάλεσε την κυβέρνηση να επεκτείνει την πρόσβαση και στους ανταγωνιστές – «Όχι» σε ιδιωτικοποίηση της ...

Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού ξεκίνησε έρευνα μετά από σχετικά δημοσιεύματα. Παράβαση της νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό από τις εταιρίες ΣΙΔΕΝΟΡ, ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ εντοπίζει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού στην εισήγησή της προς την Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Σύμφωνα με ...