Σάββατο, 20 Ιουλίου, 2024

Εταιρικα ομόλογα

Περί τα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου δυο εισηγμένοι όμιλοι...

Ύστερα και από τον πρόσφατο δανεισμό του Δημοσίου με το επιτόκιο στο 1,9%, οι επενδυτές αισθάνονται πιο ασφαλείς...