Παρασκευή, 21 Ιουνίου, 2024

Εξαήμερη εργασία

Σε καθεστώς εξαήμερης εργασίας θα μπορούν να ενταχθούν χιλιάδες εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από την 1η Ιουλίου, λαμβάνοντας προσαύξηση ημερομισθίου κατά 40%. Η κύρια διαφορά είναι πως πλέον οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα ...