Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, 2020

Εξέδρες πετρελαίου

Η εταιρία άρχισε να απομακρύνει όλο το προσωπικό από τις εξέδρες πετρελαίου Blind Faith...