Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Εξεταστικό κέντρο

Στο Εξεταστικό Κέντρο μετέβησαν ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ο Επόπτης Πανελλαδικών Εξετάσεων της Περιφέρειας....