Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Μέσω της πλατφόρμας, οι οφειλέτες μπορούν – για πρώτη φορά – να διευθετήσουν συνολικά, πλήρως εξωδικαστικά και σε έως 240 δόσεις...