Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

φόβοι για ανάμειξη της Εκκλησίας στην πολιτική

Υπάρχουν πολλά πεδία διευθετήσεων στο θέμα των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας.