Σάββατο, 2 Ιουλίου, 2022

γεναιότητα

Αν επικρατήσει το "όχι"από την αντιπολίτευση τότε αναδεικνύεται το πραγματικό πρόσωπο ορισμένων