Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2024

Γιάννη; Βρούτσης

Όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός, από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 προέκυψαν χρεωστικά σημειώματα...