Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Γιγάντιο άστρο

Το γιγάντιο άστρο με την ονομασία VVV-WIT-08, απέχει πάνω από 25.000 έτη φωτός από τη Γη...