Πέμπτη, 17 Ιουνίου, 2021

Γκοσν

Ο Γκόσν, πριν διαφύγει τον Δεκέμβριο στον Λίβανο, αντιμετώπιζε στην Ιαπωνία κατηγορίες...