Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

ΙΚΤΙΝΟΣ

Κατόπιν της έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της 30/6/2021 και την δημοσιοποίηση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Εταιρίας αποφασίσθηκε η αποκοπή να γίνει την Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2021...

Τι λέει η Αντιπρόεδρος της ΙΚΤΙΝΟΣ Τζούλη Χαϊδά. Στα χέρια της ΙΚΤΙΝΟΣ περνά το 100% της κυπριακής εταιρείας Latirus, καθώς απέκτησε το υπόλοιπο ποσοστό 79,656% που κατείχε η εταιρία Dolphin CI Thirteen, έναντι τιμήματος ύψους 12.600.000 ευρώ. Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η ...