Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023

ηλεκτρονικές αγορές

Συγκεκριμένα κατά την περυσινή χρονιά υποβλήθηκαν 11.343 αναφορές...

Αξιολογώντας την μεταβολή της online δαπάνης από τις πρώτες 9 εβδομάδες του έτους...

Ωστόσο, οι καταναλωτές θα πρέπει να δείξουν προσοχή στις αγορές τους...

Ο ανταγωνισμός για τους πελάτες έχει γίνει εντονότερος...

Μάλιστα, το ποσοστό αυτό ανεβαίνει στο 77% στις ηλικίες 25-34 ετών...

Για σημαντική ανάπτυξη των αγορών μέσω Διαδικτύου στην Ελλάδα κάνει λόγο η ετήσια έρευνα που διεξήγαγε ο ΣΕΛΠΕ και το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με την υποστήριξη του GRECA (Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου). Σύμφωνα με την ...

Πρώτο αναδεικνύεται το Λουξεμβούργο, ενώ ακολουθούν η Λεττονία , η Ρουμανία , η Πολωνία και το Βέλγιο μοιράζονται την τέταρτη θέση και στην πέμπτη θέση ακολουθεί η Μεγάλη Βρετανία Την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα ...