Τρίτη, 27 Οκτωβρίου, 2020

Intrum

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intrum προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία...

Στην έρευνα συμμετείχαν επικεφαλής επιχειρήσεων και ανώτατα στελέχη...