Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου, 2021

Intrum

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intrum προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας με την εταιρία...

Στην έρευνα συμμετείχαν επικεφαλής επιχειρήσεων και ανώτατα στελέχη...