Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2022

Κατάρρευση λατομείου

Οι Αρχές διευκρίνισαν ότι η αστάθεια του εδάφους που προκάλεσε το δυστύχημα μπορεί να οφείλεται στην χρήση ισχυρών εκρηκτικών...