Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, 2023

Kατσίκης

Το Αγιο Φως, δεν είναι αντικείμενο, είναι το Θείο που προσθέτει στην ελληνορθόδοξη πίστη τις ημέρες του Πάσχα.