Σάββατο, 25 Ιουνίου, 2022

Κομήτης NEOWISE

Η απόσταση των έως 103 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από όπου θα περάσει ο κομμήτης θεωρείται ασφαλής...