Τρίτη, 25 Ιουνίου, 2024

Κορονο-ομόλογο

Ο κ. Τσίπρας υποστηρίζει ότι «χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για ανασυγκρότηση της συνοχής της ΕΕ»...

Δεν συμφωνεί δηλαδή στον κοινό δανεισμό των ευρωπαϊκών χωρών...