Τρίτη, 28 Ιουνίου, 2022

Κούμπρε Βιέχα

Το ποτάμι της λάβας έχει ήδη καταπιεί 20 σπίτια στο χωριό Ελ Πάσο...